Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Ook kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

E-mail disclaimer

De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is uitdrukkelijk verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Deze e-mail is vertrouwelijk en kan onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht vallen. Gacon Holding B.V., evenals de aan haar gelieerde ondernemingen, staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid in dezen. Tevens vormen meningen verkondigd in deze e-mail niet noodzakelijk de meningen van Gacon Holding B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen. Gacon Holding B.V. is gevestigd te Nijmegen en geregistreerd onder KvK 10029287.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Uw contactpersoon

Michel Gasseling, MSc Directeur

Stel hier uw vraag